2018 májusi vizsgainformációk

LanguageCert vizsgainformációk a 2018. májusi vizsgaidőszakra


Vizsgaszintek

B2 (középfok), C1 felsőfok

Jelentkezés - a márciusi vizsgára a jelentkezést március 12-én, nyitjuk meg!

Online jelentkezés itt.

Időpontok

Esemény

Időpont

normál jelentkezési határidő
(a vizsgadíjnak ezen nap 17:00 óráig meg kell érkeznie)

április 27.

pótjelentkezési határidő (pótjelentkezési díj 3000 Ft) 

május 2.

visszalépési határidő (díjköteles)

április 27.

beosztások közzététele (email küldése)

május 9.

írásbeli vizsgák (olvasáskészség, íráskészség) és beszédértés

május 19. (szombat)

szóbeli vizsgák (beszédkészség) (a megadott 4 nap bármelyikén lehet, a vizsgahely beosztása alapján)

2017.május 18-19.
2017.május 25-26.

halasztás kérvényezése (írásban) (díjköteles)

május 21.

eredmények közzététele a honlapon

legkésőbb június 18.-ig

betekintés

az eredmény közlésétől számított 15. napig

felülvizsgálati kérelmek beérkezésének határideje

az eredmény közlésétől számított 15. napig

felülvizsgálati kérelmek elbírálásának határideje

a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított 15. napig.

bizonyítványok elkészülte

legkésőbb július 11.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szóbeli vizsgák a megadott napok bármelyikén lehetnek, a vizsgahely beosztása alapján.
* A bizonyítvány kiállítás határideje azokra a vizsgázókra vonatkozik akik nem adnak be felülvizsgálati kérelmet az eredményközlés után.

Fontos tudnivalók:

- Személyi igazolványát, útlevelét vagy jogosítványát vigye magával a vizsgára! (diákigazolványt nem fogadunk el)

- Az írásbeli vizsga részei: olvasáskészség, íráskészség.

- A szóbeli vizsga részei: beszédértés, beszédkészség.

- Az írásbeli vizsgán és a hallás utáni szövegértés rész alatt egynyelvű (angol-angol) általános szótár használható. Szótárról mindenkinek magának kell gondoskodnia!

- A szóbeli vizsgáról hangfelvétel készül.

- A vizsgaszabályzatot olvassa el figyelmesen!

- Kérjük, hogy a vizsgák kezdési időpontja előtt fél órával jelenjen meg a vizsga helyszínén!

- A vizsgákról nem szabad elkésni, mert az a vizsga érvénytelenítését vonja maga után.