Gyermek nyelvvizsgák > Szintek > Mi a különbség a Basic és az Elementary szintek között?

Mi a különbség a Basic és az Elementary szintek között?

Mi a különbség a Basic és az Elementary szintek között?


Basic
szinten a következő nyelvtani ismeretekre van szükség:

 • egyszerű és folyamatos jelen idő
 • ’do’ segédige használata kérdéseknél és tagadásnál
 • ’have got’ szerkezet
 • ’can’ segédige képesség és engedély kifejezésére
 • főnevek többes száma
 • személyes névmások (alany és tárgyeset)
 • hely és időhatározók
 • határozott és határozatlan névelők
 • ’and, but, or, because’ kötőszavak
 • ’some, any, much, many’ mennyiség kifejezésére

Elementary szinten a következő nyelvtani ismeretekre van szükség:

 • a Basic szinten elvárt tudás, plusz
 • egyszerű és folyamatos múlt
 • egyszerű jövőidő, ’going to’ jövő idő
 • tagadás és kérdezés
 • néhány rendhagyó ige múlt ideje
 • ’can, must, could, would’ segédigék
 • személyes névmások (vonatkozó, birtokos, visszaható)
 • ’so’ kötőszó
 • határozószavak (’well, fast, slowly’, stb)
 • melléknevek fokozása